EU za turizam

Anti-Covid mere

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

Priprema seoskih domaćinstava za kategorizaciju, prihvat i boravak turista

Izbijanje pandemije virusa COVID-19 ima jak negativan uticaj na sve turističke aktivnosti, pa i na seoski turizam. „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“, kao noseći projekat Evropske unije u oblasti turizma usmeren i na pružanje podrške lokalnom ekonomskom razvoju, a posebno mikro i malim preduzećima u ovoj oblasti, kako bi se ublažile posledice krize.

U cilju upoznavanja sa osnovinm elementima za povećanje kvaliteta usluga u seoskim domaćinstvima, održan je panel na temu „Priprema seoskih domaćinstava za kategorizaciju, prihvat i boravak turista“.

Panelu je prisustvovala Ivana Veljković, predstavnica Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja je tom prilikom istakla da se resorno ministarstvo zalaže da standardi kvaliteta za različite objekte i usluge budu usklađeni sa međunarodnim standardima i ohrabrila je sve pružaoce usluga smeštaja ruralnog turizma da poboljšaju kvalitet usluga kako bi u postcovid periodu bili konkurentniji na domaćem ali i evropskom tržištu.

Prof. dr Radomir Stojanović upoznao je u svom predavanju seoska turistička domaćinstva iz istočne Srbije sa modernim trendovima u ovom sektoru, načinima kako da poboljšaju kvalitet i kapacitet usluga i kako da ih najbolje predstave. „Savremeni turista traga za autentičnim lokalnim sadržajem i novim destinacijama koje mu nisu poznate i u kojima još nije boravio“, istakao je Stojanović. Veoma korisne savete i informacije u vezi sa ovom temom profesor Stojanović je obrazložio u prezentaciji koju u celosti možete pogledati na linku:

FETISLAM

icon

Kladovo. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu.

FELIX ROMULIANA

icon

Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi se na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.

RAJAČKE PIMNICE

icon

Negotin. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu koji je predložen za upis na UNESCO listu.

HITNE ANTI-COVID MERE

Vanredne mere za ublažavanje posledica prouzrokovanih virusom COVID-19
Izbijanje pandemije virusa COVID-19 ima jak negativan uticaj na sve turističke aktivnosti kako u Srbiji, tako i širom sveta. Projekat #EUzaTebe – „EU za kulturno nasleđe i turizam“, kao noseći projekat Evropske unije (EU) u oblasti turizma, sprovodi hitan i snažan odgovor usmeren na pružanje podrške lokalnom ekonomskom razvoju, a posebno mikro i malim preduzećima u ovoj oblasti, kako bi se ublažile posledice krize.

#EUzaTebe – „EU za kulturno nasleđe i turizam“ je projekat usmeren na razvoj turizma kao značajnog privrednog potencijala za podsticanje ekonomskog razvoja istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Finansira ga EU, sufinansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Ciljevi

Glavni cilj specijalizovanog programa za dodelu bespovratnih sredstava ukupne vrednosti od milion evra jeste prevazilaženje ekonomskih posledica pandemije COVID-19 kroz pružanje podrške lokalnom privatnom sektoru, poboljšanje kvaliteta turističkih usluga i promociju regiona kao bezbedne i atraktivne turističke destinacije.

Aktivnosti

Okvirne vrste aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru ovog poziva navedene su u nastavku. Spisak nije isključiv, a odgovarajuće inovativne aktivnosti koje nisu navedene takođe se mogu uzeti u obzir za finansiranje ako mogu jasno da doprinesu postizanju specifičnih ciljeva i rezultata ovog poziva.

Modernizacija smeštajnih i ugostiteljskih objekata, objekata za degustaciju, info punktova, suvenirnica i drugih turističkih sadržaja. To obuhvata, mada ne isključivo, troškove za sledeće aktivnosti:
Renoviranje/ adaptacija/ proširenje/ unapređenje kvaliteta objekata, uključujući nabavku neophodne opreme (uključujući nameštaj, kuhinjske aparate itd.)
Infrastruktura malog obima i oprema za postojeće ili novoosmišljene aktivnosti u ponudi podnosioca zahteva, kao što su biciklizam, vožnja kajakom, nabavka šatora, sportske opreme itd.
Unapređenje bezbednosnih i higijenskih standarda objekata i usluga koje se nude turistima
Uvođenje novih turističkih proizvoda i usluga
Uvođenje novih prodajnih kanala
Promotivne aktivnosti
Kriterijumi za učešće na konkursu

Podnosioci zahteva koji ispunjavaju uslove za ovaj Poziv su privatni subjekti koji posluju u turističkom sektoru. To obuhvata, mada ne isključivo, turističke objekte (pružaoce usluga smeštaja, kampove, ugostiteljske objekte, vinarije i druga preduzeća neposredno uključena u pružanje turističkih usluga), proizvodnju i prodaju suvenira itd.

Podnosioci zahteva mogu biti:

fizička lica koja pružaju usluge smeštaja,
registrovana poljoprivredna gazdinstva,
preduzetnici / mikro i mala preduzeća (do 50 zaposlenih).
Podnosioci zahteva moraju:

biti registrovani kod relevantnih nadležnih organa kao pružaoci turističkih usluga najmanje 6 meseci pre podnošenja zahteva za dodelu sredstava,
biti registrovani ili pružati direktne usluge turistima u području definisanom ovim pozivom,
u slučaju ulaganja u modernizaciju objekata, imati vlasništvo nad nepokretnošću ili potpisan ugovor o najmu za datu nepokretnost za period od najmanje 5 godina.
Za dodelu bespovratnih sredstava mogu konkurisati kandidati iz sledećih 12 gradova i opština:

Boljevac
Bor
Golubac
Kladovo
Knjaževac
Majdanpek
Negotin
Požarevac
Smederevo
Sokobanja
Veliko Gradište
Zaječar
Poziv je otvoren od 07.07.2020. do 21.07.2020. godine u 17h, a pitanja za pojašnjenja je moguće postaviti 10.07.2020. godine do 17h.

Info sesije će biti organizovane u petak, 03.07. u 18h, i ponedeljak, 06.07.2020. godine u 13h, i mogu se pratiti na fejsbuk stranici projekta „EU za kulturno nasleđe i turizam” (https://www.facebook.com/EUzaTebe/) i platformi MS Teams (Petak , Ponedeljak)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA MOŽE SE PRONAĆI NA OVOM LINKU.

FETISLAM

icon

U Kladovu. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.

FELIX ROMULIANA

icon

Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.

RAJAČKE PIMNICE

icon

Kod Negotina. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu, koji je predložen za upis na UNESCO listu Svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.