EU za turizam

EU za razvoj poslovnih udruženja u turizmu

Evropska unija će dodeliti bespovratna sredstva u iznosu od 200.000 evra za kreativne i inovativne ideje u oblasti turizma i kulturnog nasleđa. … Read More

Čija je mustra bečka?

U Biblioteci „Centar za kulturu“ Kladovo otvorena je izložba fraza i reči koje koristimo u svakodnevnom govoru, a koje potiču iz austrijskog oblika nemačkog jezika. Paradajz, cucla, karfiol, bankomat su samo neke od mnogobrojnih reči koje su usvojene u srpskom jeziku, dok fraze „mustra bečka“ i „bečka škola“ predstavljaju oblike ponašanja koji se povezuju sa stilom života u Beču. … Read More