EU za turizam

Donje Podunavlje i Istočna Srbija - EU za turizam

EU za turizam

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

Donje Podunavlje i Istočna Srbija

Projekat „EU za kulturno nasleđe i turizam“ je okupio predstavnike turizma i kulturnih institucija iz Smedereva, Požarevca, Velikog Gradišta, Golupca, Majdanpeka, Kladova, Negotina i Zaječara kako bi se podstakla saradnja na zajedničkoj promociji regije.


U inspirativnoj diskusiji, gde su predstavljeni rezultati ankete o ponudi Donjeg Podunavlja i Istočne Srbije, učesnici su sumirali podatke o ciljnim tržištima i profilima turista. Kao ključni proizvodi izdvojili su se kulturno nasleđe, prirodna bogatstva (sa Dunavom kao nosiocem), gastronomska ponuda i kulturno-umetničke manifestacije, a za svaku kategoriju je napravljen inventar atrakcija po opštinama, kao osnova za kreiranje budućih zajedničkih turističkih proizvoda i ruta.


Prvi korak ka zajedničkoj prezentaciji je izrada turističke brošure „Donje Podunavlje i okolina“, gde će svih 8 opština da predstavi svoju ponudu, a sama brošura će biti predstavljena na Beogradskom sajmu turizma u martu ove godine. Sledeći korak je kreiranje kalendara manifestacija na nivou regije.


Učesnici radionice su zaključili da udruživanjem svih opština može da se stvori objedinjena turistička ponuda koja bi svakom posetiocu imala šta da ponudi, i da je to jedini način da se privuče veći broj gostiju. Dogovor je da će u narednom periodu projekat podržati aktivnosti vezane za ovu oblast, a svi prisutni uzeti aktivno učešće ostvarivanju zajedničke turističke ponude.

FETISLAM

icon

U Kladovu. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.

FELIX ROMULIANA

icon

Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi se na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.

RAJAČKE PIMNICE

icon

Kod Negotina. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu, koji je predložen za upis na UNESCO listu Svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x