EU za turizam

Kraljev podrum

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

Zadužbina kralja Petra Karađorđevića – Kompleks Kraljeve vinarije – Kraljev podrum

Uprava dvora je 1927. sklopila ugovor o podizanju modernog podruma na zadužbinskom imanju na Oplencu sa firmom Abel i Bohringer iz Štutgarda, a u prepisci oko izrade skice podruma je upravnik Dvora u pismu 22. septembra naglasio arhitektama da vode računa o tome da „taj podrum treba u isto vreme služiti i za ugled, ali bez nepotrebnog luksuza“.

Objekat vinarije- podruma se  sastoji od prizemlja i dva sprata pod zemljom i završen je 1931. godine. Za potrebe podruma je u julu te godine su naručena 63 bureta sa podlogama i gornjim i donjim zatvaračima. Burići su u delovima spuštani teretnim liftom i sklapani na prvom i drugom podrumu. Prese predstavljaju redak primer elektomotornih presa iz tog doba i predstavljaju pravi raritet.

U posebnoj prostoriji je smešteno dvadeset buradi za stara sortna vina, a prekoputa odeljenja za smeštaj vina u flašama, uz lift i stapenište, nalazi se enoteka (vinoteka) sa dragocenim uzorcima  proizvoda ovog podruma. Vina su u naročitim, isključivo za ovaj podrum pravljenim flašama u tri veličine sa udubljenim dnom i kraljevskim grbom. Vinoteka je spasena domišljatošću jednog od podrumskih radnika, koji ju je, znajući njenu vrednost, okupatorkim vojnicima ispred nosa sklonio u jedno prazno bure, čiji je sadržaj ostao neotkriven do oslobođenja. U vinoteci se nalazilo, kako je u dvorskim dokumentimav zapisano, i „100 flaša vina koje se nikad neće prodati, već ostaviti za istoriju“, kao i 30 flaša za izvanredne prilike, i to oplenke, žilavke, trijumfa, hamburga i rizlinga, zajedno izdvojenih u martu 1931.godine. Uz vina su se nalazili i uzorci rakije iz iste godine.

U dvorištu podruma, koje je sa južne i severne strane ograđeno stambenim zgradama ispred kojih su tremovi, ukopani su bazeni za kominu. Dve stambene zgrade od lomljenog kamena su zidane 1931. godine. U severnoj zgradi su bila dva stana od po dve sobe, sa kuhinjom, špajzom, nusprostorijom i podrumom. Stan je sada pretvoren u službene prostorije podrumske uprave i u njemu je pored laboratorije neke od  sačuvanih predmeta koji su pripadali kralju i inventaru na Oplencu. U južnoj zgradi su se nalazili dvosoban stan sa kuhinjom i podrumom, kancelarija, laboratorija, kačarska radionica i jedno odeljenje za stan radnika. U nedavnoj rekonstrukciji ovaj postor je adaptiran u prostor za okupljanje udruženja vinara Šumadije. Novi krov je objekat spasao od daljeg prokišnjavanja, i uz druge jednostavne radove na enterijeru, oko i ispred objekta, omogućeno je njegovo novo korišćenje za prezentacije izlaganje i prodaju vina od proizvođača okupljenih u vinarsko udruženje Vinara Šumadije, kome pripada i Kraljeva vinarija na Oplencu.

FETISLAM

icon

U Kladovu. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.

FELIX ROMULIANA

icon

Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi se na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.

RAJAČKE PIMNICE

icon

Kod Negotina. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu, koji je predložen za upis na UNESCO listu Svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.