EU za turizam

Kulturno nasleđe

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

#EUZATEBE – „EU ZA KULTURNO
NASLEĐE I TURIZAM“

EU za kulturno nasleđe i turizam“ je #EUzaTebe projekat usmeren na razvoj turizma kao značajnog privrednog potencijala za ekonomski razvoj istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona evra i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ sa 1,6 miliona evra, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

U fokusu projekta nalazi se osam opština i gradova u istočnoj Srbiji i Donjem Podunavlju: Smederevo, Požarevac, Kladovo, Negotin, Zaječar, Veliko Gradište, Golubac i Majdanpek.

Najviše sredstava iz ovog projekta biće usmereno na obnovu i poboljšanje infrastrukture značajnih objekata kulturnog nasleđa Srbije i Evrope.

Cilj ovog dela projekta je da se putem konzervatorskih i građevinskih radova poboljšaju i predstave lokaliteti kulturnog nasleđa kao jedan od faktora unapređenja turističke atraktivnosti ovog regiona.

 1. Felix Romuliana – Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.
 2. Fetislam tvrđava –  U Kladovu. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.
 3. Rajačke pimnice – Kod Negotina. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu, koji je predložen za upis na UNESCO listu Svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.

Druga komponenta ima za cilj da posredstvom radionica, seminara, konferencija, studijskih putovanja, mentorstva i sl. prenese znanja o uspešnim modelima održivog razvoja turizma bez negativnih socijalnih uticaja, stavljajući akcenat na očuvanje životne sredine i kulturnog nasleđa. Glavni korisnici i partneri projekta su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Turistička organizacija Srbije (TOS), ali će posebna pažnja biti posvećena radu sa organizacijama iz istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Program će uključiti i predstavnike lokalnih samouprava, lokalnih turističkih organizacija, organizacija koje upravljaju lokalitetima, kao i predstavnike privatnih kompanija koje pružaju turističke usluge sa teritorija gradova i opština obuhvaćenih projektom.

Tokom tri godine program stručne podrške i jačanja kapaciteta baviće se sledećim temama:

 • razvojem turističkih proizvoda i usluga;
 • predstavljanjem i interpretacijom kulturnog nasleđa;
 • zajedničkom promocijom istočne Srbije i Donjeg Podunavlja, kao domaće, regionalne i evropske turističke destinacije;
 • upravljanjem destinacijom i saradnjom među turističkim akterima;
 • upravljanjem i samoodrživošću kulturnog nasleđa, kao i podizanjem njegove atraktivnosti kao turističke destinacije.

Oporavak turističke industrije nakon izbijanja COVID-19 snažno zavisi od vraćanja poverenja putnika da su smeštajni i ugostiteljski objekti bezbedni za upotrebu i da ne predstavljaju opasnost po zdravlje. Kao odgovor na izazove koje je epidemija stavila pred turističke radnike, projekat će u svoje aktivnosti stručne podrške i jačanja kapaciteta uvrstiti i saradnju sa lokalnim partnerima na razvoju i sprovođenju dobrovoljne sertifikacione šeme „Čisto i sigurno“. Cilj ove aktivnosti je da se zaposleni u turističkoj industriji upoznaju sa protokolima i merama koje je potrebno preduzimati u hotelima i restoranima kako bi se rizici od širenja virusa smanjili na minimum. Pored ovih aktivnosti turističkom sektoru će biti donirana oprema i materijal za sanitizaciju prostorija.

Treća komponenta ovog projekta su grantovi, odnosno bespovratna sredstva dodeljena lokalnim samoupravama, udruženjima građana, malim i srednjim preduzetnicima kako bi podigli svoje privredne i turističke kapacitete. Osnovni cilj koji se želi postići plasiranjem bespovratnih sredstava jeste podizanje kvaliteta turističke ponude Donjeg Podunavlja. Ova sredstva će se plasirati kroz četiri odvojena programa, koji se međusobno razlikuju po vrsti aktivnosti koje će se njima finansirati, kao i po tipu korisnika kojima su namenjeni.

 1. Grantovi namenjeni opštinama i javnim institucijama obuhvatiće aktivnosti poput manjih infrastrukturnih radova koji direktno utiču na turističku atraktivnost regiona, poboljšanje turističke ponude i kvaliteta usluga, na promociju istočne Srbije i Donjeg Podunavlja kao turističke destinacije i sl. Cilj granta je i da se poboljša saradnja lokalnih turističkih organizacija i ostalih turističkih aktera kako bi Donje Podunavlje postalo prepoznatljiva turistička destinacija.
 2. Asocijacije i udruženja koji direktno sarađuju, odnosno imaju članice čija je ponuda deo turističke ponude regiona moći će da apliciraju za drugu grupu grantova, čiji je cilj jačanje kapaciteta subjekata koji rade u turizmu kako bi se time poboljšala turistička ponuda regiona.
 3. Treći poziv je namenjen kreativnoj industriji i ustanovama kulture. Cilj je da se uvedu nove, inovativne turističke inicijative, poveća vidljivost regiona kao turističke destinacije i poboljša turistička ponuda.
 4. Poslednja grupa grantova namenjena je privatnom sektoru, odnosno privrednim subjektima koji su direktno uključeni u pružanje turističkih usluga. Svrha je poboljšanje kvaliteta turističke ponude i uključivanje sve većeg broja preduzetnika  u turističku privredu.

Izbijanje pandemije virusa COVID-19 ima jak negativan uticaj na sve turističke aktivnosti kako u Srbiji, tako i širom sveta. „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“, kao noseći projekat Evropske unije (EU) u oblasti turizma  sprovodi specijalizovan program usmeren na pružanje podrške lokalnom ekonomskom razvoju, a posebno mikro i malim preduzećima u ovoj oblasti, kako bi se ublažile posledice krize.

Glavni cilj ovog programa za dodelu bespovratnih sredstava ukupne vrednosti od milion evra, je prevazilaženje ekonomskih posledica pandemije COVID-19 kroz pružanje podrške lokalnom privatnom sektoru, poboljšanje kvaliteta turističkih usluga i promociju regiona kao bezbedne i atraktivne turističke destinacije. Poziv je usmeren na 12 opština (Boljevac, Bor, Golubac, Kladovo, Knjaževac, Majdanpek, Negotin, Požarevac, Smederevo, Sokobanja, Veliko Gradište i Zaječar) i počeo je da se implementira od septembra 2020.

Cilj četvrte  komponente  projekta jeste  podizanje prepoznatljivosti i atraktivnosti istočne Srbije i Donjeg Podunavlja kao turističkih destinacija za potencijalne posetioce iz Srbije, regiona i Evrope, i to putem marketinških kampanja u zemlji i inostranstvu, učešćem na domaćim i inostranim sajmovima, plasiranjem promotivnih sadržaja u domaćim i inostranim medijima i slično.

FETISLAM

icon

U Kladovu. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.

FELIX ROMULIANA

icon

Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.

RAJAČKE PIMNICE

icon

Kod Negotina. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu, koji je predložen za upis na UNESCO listu Svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.