EU za turizam

Početak stručnog usavršavanja – EU za turizam

EU za turizam

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

Početak stručnog usavršavanja

U okviru projekta „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“, 03.12.2020. je održana informativna radionica na kojoj su potencijalnim učesnicima programa stručnog usavršavanja, predstavljene glavne projektne aktivnosti, kao i predlog tema koje će biti obrađene u okviru pomenutog programa. Cilj programa je da se koristeći različite metodologije – radionice, seminare, konferencije, studijska putovanja, mentorstvo i slično – partnerima na lokalu prenesu znanja o tome kako razvijati turizam na održivi način, bez negativnih socijalnih uticaja kao i posledica na očuvanje životne sredine i kulturnog nasleđa.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, radionica je održana na on-line platformi. Dobrodošlicu i osvrt na projekat dao je vođa projekta, gospodin Aleksander Bec, naglasivši da su edukacija i razmena ideja u sektoru turizma veoma značajni za razvoj turističke ponude jedne destinacije. Nakon gospodina Beca, učesnicima se obratila gospođa Ivana Veljković, samostalna savetnica u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, govoreći o stanju turizma u doba COVID-19 pandemije i o tome koliko je ovaj projekat značajan za razvoj turizma u regionu istočne Srbije.
Tokom radionice, članovi projektnog tima, Jelena Stojanović Đumić, projektna menadžerka, i Boris Čamernik, konsultant projekta su detaljno predstavili okvir projekta kako bi učesnici stekli širu sliku, a zatim i planirane teme i metodologiju stručnog usavršavanja.
Značajan deo vremena preko sto učesnika su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju o temama koje su bitne za razvoj održivog turizma i prezentaciju i upravljanje kulturnim nasleđem.
Radionica je završena zaključkom da je za uspešan razvoj turističkog sektora u regionu neophodna bliska saradnja javnog i privatnog sektora a naročito otvoren i konstruktivan dijalog aktera odgovornih za očuvanje i prezentaciju kulturnog nasleđa i turističke industrije.

FETISLAM

icon

Kladovo. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu.

FELIX ROMULIANA

icon

Gamzigrad u blizini Zaječara (ostaci rimske carske palate pod zaštitom UNESCO-a. Na ovom lokalitetu biće izgrađen centar za posetioce.

RAJAČKE PIMNICE

icon

Negotin. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu koji je predložen za upis na UNESCO listu.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x