EU za turizam

Radionica za korisnike bespovratnih sredstava - EU za turizam

EU za turizam

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

Radionica za korisnike bespovratnih sredstava

Pandemija izazvana koronom značajno je uticala na turistički sektor, koji je pretrpeo velike gubitke usled obustave kretanja i putovanja. U cilju što efikasnijeg oporavka, Evropska unija je, u avgustu 2020. godine, opredelila milion evra bespovratnih sredstava za privatnike koji se bave turizmom na prostoru Istočne Srbije. Na otvorenom konkursu, ukupno 126 učesnika je ostvarilo mogućnost da svoju turističku ponudu poboljšaju i prilagode novonastaloj situaciji.
U petak, 09.07.2021, održana je poslednja u nizu radionica na kojoj su dobitnicima objašnjena pravila i procedure u sprovođenju svojih projekata. Na radionici je učestvovalo 15 korisnika, koji su se nalazili na rezervnoj listi i sa kojima se završava realizacija ovog programa. Do kraja godine se očekuje da svi dobitnici sa uspehom realizuju svoje ideje, čime će prevazići posledice izazvane pandemijom i podići nivo turističkih usluga u čitavom regionu.

FETISLAM

icon

U Kladovu. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.

FELIX ROMULIANA

icon

Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi se na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.

RAJAČKE PIMNICE

icon

Kod Negotina. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu, koji je predložen za upis na UNESCO listu Svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x