EU za turizam

TURIZAM U DOBA COVID-19 – NAČINI PREVLADAVANJA KRIZE - EU za turizam

EU za turizam

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

TURIZAM U DOBA COVID-19 - NAČINI PREVLADAVANJA KRIZE

Veliki gubici koje je turistički sektor pretrpeo u toku ove godine bili su tema online panela “Uticaj i načini prevladavanja krize u turističkom sektoru izazvane COVID-19 pandemijom”, sa posebnim osvrtom na izazove i oporavak turizma u istočnoj Srbiji.

Turizam je jedna od privrednih grana koja trpi ogromne gubitke zbog čega je Evropska unija kroz projekat “EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam” opredelila milion evra za otklanjanje posledica krize. Ova pomoć je deo većeg dvogodišnjeg projekta unapređenja turizma u istočnoj Srbiji i Donjem Podunavlju koji sa 16,6 miliona evra finansiraju EU i Vlada Savezne Republike Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).
Aleksander Bec, vođa projekta “EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam” i predstavnik GIZ-a, pozdravio je paneliste Renatu Pindžo, pomoćnicu ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Georgi Genova, direktora Udruženja hotelijera i ugostitelja HORES, Iskru Maksimović, direktorku društva Tvrđava Golubački grad i Gorana Petkovića, profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i izjavio: „Pandemija je veliki izazov posebno za turističku industriju, zbog čeka je Evropska unija brzo reagovala. Organizovan je konkurs za bespovratna sredstva za radnike iz ovog sektora u iznosu od milion evra, a investira se i u zaštitu spomenika kulture. Sve to zajedno treba da doprinese poboljšanju turističke ponude i oporavku turizma u istočnoj Srbiji“.
“EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam” kao noseći projekat Evropske unije u oblasti turizma sprovodi program usmeren na pružanje podrške lokalnom ekonomskom razvoju, a posebno mikro i malim preduzećima u ovoj oblasti, kako bi se ublažile posledice krize. Pored plasiranja bespovratnih sredstava u cilju očuvanja turističke ponude, projekat ima za cilj i da obnovi i poboljša infrastrukturu značajnih objekata kulturnog nasleđa, prenese znanja o uspešnim modelima održivog razvoja turizma, kao i da unapredi prepoznatljivost i atraktivnost istočne Srbije i Donjeg Podunavlja kao turističkih destinacija.

FETISLAM

icon

U Kladovu. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.

FELIX ROMULIANA

icon

Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi se na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.

RAJAČKE PIMNICE

icon

Kod Negotina. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu, koji je predložen za upis na UNESCO listu Svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x