EU za turizam

TURIZAM U DOBA COVID-19 – NAČINI PREVLADAVANJA KRIZE – EU za turizam

EU za turizam

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

TURIZAM U DOBA COVID-19 - NAČINI PREVLADAVANJA KRIZE

Veliki gubici koje je turistički sektor pretrpeo u toku ove godine bili su tema online panela “Uticaj i načini prevladavanja krize u turističkom sektoru izazvane COVID-19 pandemijom”, sa posebnim osvrtom na izazove i oporavak turizma u istočnoj Srbiji.

Turizam je jedna od privrednih grana koja trpi ogromne gubitke zbog čega je Evropska unija kroz projekat “EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam” opredelila milion evra za otklanjanje posledica krize. Ova pomoć je deo većeg dvogodišnjeg projekta unapređenja turizma u istočnoj Srbiji i Donjem Podunavlju koji sa 16,6 miliona evra finansiraju EU i Vlada Savezne Republike Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).
Aleksander Bec, vođa projekta “EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam” i predstavnik GIZ-a, pozdravio je paneliste Renatu Pindžo, pomoćnicu ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Georgi Genova, direktora Udruženja hotelijera i ugostitelja HORES, Iskru Maksimović, direktorku društva Tvrđava Golubački grad i Gorana Petkovića, profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i izjavio: „Pandemija je veliki izazov posebno za turističku industriju, zbog čeka je Evropska unija brzo reagovala. Organizovan je konkurs za bespovratna sredstva za radnike iz ovog sektora u iznosu od milion evra, a investira se i u zaštitu spomenika kulture. Sve to zajedno treba da doprinese poboljšanju turističke ponude i oporavku turizma u istočnoj Srbiji“.
“EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam” kao noseći projekat Evropske unije u oblasti turizma sprovodi program usmeren na pružanje podrške lokalnom ekonomskom razvoju, a posebno mikro i malim preduzećima u ovoj oblasti, kako bi se ublažile posledice krize. Pored plasiranja bespovratnih sredstava u cilju očuvanja turističke ponude, projekat ima za cilj i da obnovi i poboljša infrastrukturu značajnih objekata kulturnog nasleđa, prenese znanja o uspešnim modelima održivog razvoja turizma, kao i da unapredi prepoznatljivost i atraktivnost istočne Srbije i Donjeg Podunavlja kao turističkih destinacija.

FETISLAM

icon

Kladovo. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu.

FELIX ROMULIANA

icon

Gamzigrad u blizini Zaječara (ostaci rimske carske palate pod zaštitom UNESCO-a. Na ovom lokalitetu biće izgrađen centar za posetioce.

RAJAČKE PIMNICE

icon

Negotin. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu koji je predložen za upis na UNESCO listu.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x