EU za turizam

Webinar-12.03

#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

12.03. 2021. WEBINAR 

“ Priprema seoskih domaćinstava za kategorizaciju, prihvat i boravak turista“

  Dozvoljavam da se moji lični podaci (ime, prezime, institucija/organizacija/firma, pozicija, broj telefona, i elektronska adresa) čuvaju i koriste do kraja trajanja projekta „EU za kulturno nasleđe i turizam“, odnosno do 31.10.2022. godine. Podaci će se čuvati u skladu sa svim pravilima GIZ-a i koristiće se samo u svrhe pozivanja na različite događaje (digitalne ili uživo)

  Dozvoljavam da se moji audio, foto i video zapisi koriste tokom događaja (digitalnih ili uživo) i da su dostupni ostalim učesnicima projekta tokom trajanja događaja.

  Dozvoljavam da se foto i video materijali na kojima se nalazim koristi u promotivne svrhe (brošure, web i druge štampane i elektronske publikacije) u vezi sa ovim događajem. Materijal se neće koristiti u komercijalne svrhe.

  FETISLAM

  icon

  U Kladovu. U okviru konzervatorskih radova biće obnovljena Varoš kapija i pripadajući deo bedema tvrđave, kao i lagumi u samom bedemu. Značajan deo radova odnosiće se i na konzervaciju ulazne kapije u tzv. Mali grad, kao i letnje pozornice i dveju kružnih kula u delu zida – utvrđenja prema Dunavu.

  FELIX ROMULIANA

  icon

  Arheološki lokalitet Gamzigrad u blizini Zaječara sa ostacima rimske carske palate nalazi na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. U sklopu ovog spomeničkog kompleksa biće izgrađen centar za posetioce.

  RAJAČKE PIMNICE

  icon

  Kod Negotina. Komunalna infrastruktura biće u fokusu radova na ovom lokalitetu, koji je predložen za upis na UNESCO listu Svetske kulturne baštine – izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje nove trafostanice, elektromreže i javnog osvetljenja, kao i popločavanje pešačkih staza u kompleksu.